Bezpłatne kursy językowe


Wszyscy pracownicy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw mogą skorzystać z bezpłatnych kursów językowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy językowe dostępne są w każdym województwie, w wybranych szkołach językowych. Szkoła języków obcych warszawa, wytypowana do przeprowadzenia kursu, jest odpowiedzialna za przeprowadzenie rekrutacji oraz na podstawie testu kompetencji do zakwalifikowania do odpowiedniej grupy. Szkoła języków obcych Wilanów dopasowuje terminy i godziny zajęć do wymagań i oczekiwań osób, które pozytywnie przeszły proces rekrutacyjny. Szkoła językowa warszawa powinna zapewnić uczestnikom szkolenia językowego ciepłe napoje oraz lunch, powiem zajęcia zazwyczaj odbywają się zaraz po pracy. W ramach kursu uczestnikom udostępniane są podręczniki oraz inne materiały szkoleniowe, niezbędne podczas zajęć. Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu określającego poziom znajomości języka obcego. Uczestnikom pokrywa się również koszty dojazdu do szkoły, w której odbywa się kurs.